ABONNEMENT

ABONNEMENT

Met een abonnement kunt u op elk moment beschikken over de HR- & recruitmentkennis en -ervaring die u nodig heeft. Daarbij kan het gaan om kwesties die acuut om aandacht vragen, maar u kunt uw abonnement ook gebruiken om stapsgewijs inhoud en uitvoering te geven aan uw strategische of praktische HR en recruitment. Samenwerking op basis van een abonnement stelt ons in staat om uw zaken proactief op te pakken en kostenbesparingen/kwaliteitsverbeteringen stap voor stap voor u door te voeren. Daarbij bewaken we zowel uw huidige als uw toekomstige HR- en recruitmentbelangen. Dit doen we zorgvuldig en doeltreffend, en tegen minimale kosten (inclusief gespreide betaling). Als gevolg hiervan kunt u op elk moment uw vragen bij ons neerleggen, tijdig over de juiste medewerkers beschikken, hun talenten optimaal inzetten en grip krijgen op personeelskosten en -kwaliteit.

De invulling van een abonnement is afhankelijk van uw wensen en behoefte, en altijd maatwerk. Van ons mag u in ieder geval verwachten dat we bereid zijn te investeren in de relatie, blijvend betrokken zijn bij uw organisatie en de ontwikkelingen, en resultaatgericht te werk gaan met oog voor zowel uw bedrijfsbelangen als voor het menselijk aspect.