Exitmanagement

Exitmanagement

Medewerkers die niet meer binnen uw organisatie passen, vormen een bedreiging voor groei en stabiliteit. ‘Niet tijdig signaleren’ en ’te laat afscheid nemen’ leiden in de praktijk vrijwel altijd tot onrust en extra (of excessieve) kosten. Het is dus belangrijk om te weten wat er speelt bij elke medewerker, systematisch te signaleren en ontslag tijdig en constructief aan te lopen (o.a. door een goede dossieropbouw). Dit helpt u niet alleen om onrust en kosten te voorkomen, maar biedt ook de medewerker in kwestie nieuw perspectief. En dat is goed voor zowel uw werknemer als voor uw imago als werkgever. Exitmanagement is een belangrijk onderdeel van goed HR.

 

Opgelet: wettelijke zorgplicht in geval van ontslag

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) van kracht geworden. Wilt u nu een medewerker ontslaan, dan is het nemen van verantwoordelijkheid voor diens inzetbaarheid (employability) niet meer alleen een kwestie van goed werkgeverschap: het is een wettelijke plicht geworden. Ontslaat u een medewerker die langer dan 2 jaar bij u in dienst is, dan heeft deze persoon bovendien recht op een transitievergoeding. Wij helpen u graag om op een goede manier invulling te geven aan uw wettelijke zorgplicht, de kosten zo laag mogelijk te houden en uw goede naam hoog.