HR

HR

‘Goed HR’ staat in dienst van de bedrijfsdoelstellingen, zorgt voor gemotiveerde, optimaal functionerende medewerkers en geldt als voorwaarde om maximaal rendement te halen uit uw menselijk kapitaal. Daarmee loopt HR uiteen van het in kaart brengen van de toekomstige personeelsbehoefte en het voorkómen van ongewenste vacatures en verloop, tot het langdurig en ten volle benutten van de kwaliteiten van elke medewerker. Het omvat daarnaast het constructief afscheid nemen van medewerkers die niet (meer) passen bij de organisatie. QBrick biedt u een handig 3-stappenplan voor het opzetten en doorvoeren van goed HR.

 

Van strategisch advies tot praktische ondersteuning

Wilt u uw HR effectiever en efficiënter maken, maar beschikt u niet over de tijd of capaciteit om dit zelf aan te pakken? Wij helpen u graag om hier inhoud en uitvoering aan te geven. Bijvoorbeeld door een strategische personeelsplanning voor u te maken, een functiehuis te bouwen, een beoordelings- of functioneringssystematiek op te zetten of een opleidingsplan te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij u praktische ondersteuning bij uw dagelijkse HR-praktijk. Onze activiteiten stellen u in staat om de talenten van uw medewerkers optimaal in te zetten, de medewerkerstevredenheid te verhogen en grip te krijgen op personeelskosten en -kwaliteit. Dit kan op incidentele basis of via een HR-abonnement.

 

De voordelen van een HR-abonnement

Met een HR-abonnement kunt u snel en op elk moment beschikken over de HR-kennis en -ervaring die u nodig heeft. Bijvoorbeeld om in drie stappen ‘goed HR’ voor uw bedrijf op te zetten. Voor een vast, laag maandbedrag zetten wij al onze expertise in om uw HR-belangen zorgvuldig en doeltreffend te bewaken. Daarbij kan het gaan om praktische of strategische zaken in de breedste zin van het woord. Met een abonnement bespaart u aanzienlijk op uw HR-kosten: ‘proactiviteit’ en ‘het voorkomen van ongewenste uitgaven’ zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Wilt u weten wat de toegevoegde waarde van een HR-abonnement is voor uw bedrijf? Neem dan vandaag nog contact met ons op.