PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Bij QBrick hechten we veel belang aan de privacy van onze klanten en aan bezoekers van onze website. U mag erop rekenen dat wij alle privacygevoelige gegevens die u aan ons verstrekt, op vertrouwelijke wijze behandelen en alleen gebruiken voor het door u beoogde doeleinde.