SLECHT FUNCTIONEREN: WAAR BEGINT DAT?

SLECHT FUNCTIONEREN: WAAR BEGINT DAT?

Laten we er voor het gemak van uitgaan dat al uw medewerkers direct na hun aanname ‘goed tot zeer goed’ functioneerden. Is dat nog steeds zo? Het zou niet vreemd zijn als u inmiddels niet over elk talent-van-toen meer zo tevreden bent als destijds. Weet u nog wanneer dat precies begon? En belangrijker nog: is de medewerker in kwestie daarvan op de hoogte? Zo niet, dan bent u op dit moment in meer of mindere mate aan het interen op uw menselijk kapitaal. U loopt het risico op nóg meer verlies, als de werknemer bij nader inzien helemaal niet meer zou blijken te passen binnen uw organisatie en het tot een gedwongen afscheid komt.

Het is daarom zinvol om het functioneren van elke medewerker vanaf het moment van indiensttreding zorgvuldig te monitoren. Het vastleggen van deze informatie volgens duidelijke en objectieve criteria, biedt houvast voor de medewerker zowel als voor u, en geldt als voorwaarde om onnodig hoge exitkosten in de toekomst te voorkomen. Het is daarmee helaas geen remedie tegen slecht functioneren: dat kan immers ook voortkomen uit oorzaken waarop u geen invloed kunt uitoefenen. Wél krijgt u sneller in beeld dat een medewerker slechter gaat functioneren, waardoor u niet alleen tijdig kunt bijsturen maar ook een stevig fundament neerlegt voor een eventueel ontwikkel- en/of verbetertraject. Mocht het tot ontslag komen, dan heeft u volgens de nieuwe Wet werk en inkomen (juli 2015) in ieder geval aan één belangrijke eis voldaan om de (ontslag)kosten te beperken.

Het is dus raadzaam om een functionerings- en beoordelingssystematiek door te voeren, die past bij uw toekomststrategie en bij uw organisatie, en die voor alle betrokkenen duidelijk is. Los hiervan biedt een gestructureerde systematiek u de kans om uw menselijk kapitaal te laten groeien, met alle voordelen van dien. QBrick denkt graag met u mee over hoe u dit voor uw organisatie kunt realiseren.

 

Auteur: Lennart van den Belt, partner bij QBrick